Epe Vastgoed

epevastgoed.nl

EPE Vastgoed B.V. is gespecialiseerd in het (her)ontwikkelen en beheren van vastgoedobjecten. Hierbij moet u denken aan o.a. kantoren, bedrijven, winkelpanden en (voormalige) recreatieparken. Eén van de belangrijkste doelstellingen is het bieden van een goede (tijdelijke) huisvesting voor arbeidsmigranten.

Om dit te realiseren koopt EPE Vastgoed onroerend van zowel particulieren als bedrijven. Bij de (her)ontwikkeling van panden en/of percelen worden de geldende richtlijnen vanzelfsprekend in acht genomen. EPE Vastgoed heeft de benodigde expertise en ervaring wanneer het gaat om aan-, verkoop, beheer en (her)ontwikkeling van vastgoedobjecten. De focus ligt hierbij op Midden- Nederland.

Een groot deel van onze opdrachtgevers bestaat uit gerenommeerde uitzendorganisaties en bedrijven die onderdak zoeken voor hun werknemers. De benodigde hoeveelheid en duur van de huisvesting zijn voor EPE Vastgoed geen probleem. Flexibiliteit, betaalbaar én goede faciliteiten zijn belangrijke speerpunten in de bedrijfsvoering van EPE Vastgoed.